Επικοινωνία / ΑίτημαSoccerGround GmbH & Co. KG
Reutherstr. 26
D-53773 Hennef/Sieg

+49 2242-9329-1660
+49 2242-9329-1669

info@soccerground.de
www.soccerground.com
Με την επιφύλαξη αλλαγών και σφαλμάτων. Παρομοίως σχετικά με τις εικόνες.

Περαιτέρω προϊόντα του προγράμματος SoccerGround:

SoccerGround Classic (Μίνι πρωτότυπο γήπεδο για την DFB)
SoccerGround Advanced (Αυτόνομο μικρό γήπεδο)
Φέρουμε την πιστοποίηση EN 1090, διεξάγουμε έλεγχο παραγωγής στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου σύμφωνα με το EN 1090-1, έχουμε πιστοποιητικό συγκόλλησης σύμφωνα με το EN 1090-2 και διαθέτουμε μεγάλη κατασκευαστική εξειδίκευση σύμφωνα με το DIN 18800-7 Kατηγορία E. Εκτός αυτού, φέρουμε την πιστοποίηση ISO 9001:2008.